Aktualności  


SAKRAMENT MAŁŻEŃSTWA

 

...ślubuję ci miłość, wierność i uczciwość małżeńską oraz, że cię nie opuszczę aż do śmierci. Tak mi dopomóż, Panie Boże Wszechmogący, w Trójcy Jedyny i Wszyscy Święci.

 

Co Bóg złączył, człowiek niech nie rozdziela!

Kandydaci powinni zgłosić zamiar zawarcia małżeństwa w kancelarii parafialnej na trzy miesiące przed ślubem, aby rozważnie i spokojnie podjąć bezpośrednie przygotowania do ślubu.

Dokumenty, jakie winni przedstawić to:

  • metryka chrztu (wydana nie wcześniej niż 3 miesiące przed zgłoszeniem się zainteresowanych do duszpasterza)

  • świadectwo katechezy z ostatniej klasy (szkoły zawodowej lub średniej)

  • zaświadczenie o przyjęciu sakramentu bierzmowania

  • dowód tożsamości

W przypadku, gdy narzeczeni pragną zawrzeć małżeństwo konkordatowe muszą dostarczyć trzy egzemplarze zaświadczenia sporządzonego przez Urząd Stanu Cywilnego miejsca zamieszkania jednego
z kandydatów.

Nauki przedślubne i dzień skupienia dla narzeczonych odbywają się w kościele Św. Michała Archanioła
w Ornontowicach.

Spotkania z Powiernikiem Rodzin odbywają się również w Ornontowicach

    Strona główna
    Ogłoszenia duszpasterskie
    Intencje
    Słowo Boże na dziś
    Msze św., nabożeństwa
    Msze święte
    Nabożeństwa
    Sakramenty
    Chrzest święty
    Małżeństwo
    Spowiedź święta
    Galerie
    Wydarzenia
    Nasza świątynia
    O parafii
    Historia parafii
    Duszpasterze
    Kancelaria
    Godziny otwarcia
    Kontakt
    Dane teleadresowe

Copyright © Parafia Miłosierdzia Bożego Orzesze-Zazdrość

Wykorzystywanie zdjęć, znajdujących się w serwisie, bez zgody autora, stanowi naruszenie ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.