Aktualności  


HISTORIA PARAFII

Ksiądz Eugeniusz Szyszka, proboszcz w Woszczycach, postarał się o wybudowanie w Zazdrości domu katechetycznego z kaplicą. W urządzonym na piętrze mieszkaniu zamieszkał najpierw ks. Eugeniusz Szyszka, następnie mieszkali tam księża emeryci: Józef Tchórz, Lucjan Wawrzyńczyk i Janusz Frelich. Celebrowali oni w kaplicy Mszę św.

W 2000 roku Dekretem Arcybiskupa Metropolity Katowickiego Damiana Zimonia, ks. Markowi Blindzie powierzona została opieka duszpasterska nad wiernymi mieszkającymi w miejscowości Zazdrość, znajdującymi się na terenie parafii Woszczyce. Ksiądz Marek Blinda ustanowiony został rektorem kaplicy Miłosierdzia Bożego w Zazdrości. Nadrzędnym celem jego pracy duszpasterskiej stał się plan rozbudowy kaplicy. 18 listopada 2000 roku w salce katechetycznej odbyło się pierwsze spotkanie z mieszkańcami Zazdrości. Jego tematem była rozbudowa kaplicy. W spotkaniu wzięło udział 20 osób, którym to architekt Barbara Ebisz przedstawiła propozycje rozbudowy kaplicy w Zazdrości. Wybrany projekt został przekazany Komisji Sakralnej w Katowicach.

9 grudnia 2000 roku odbyło się zebranie mieszkańców Zazdrości, dotyczące rozbudowy kaplicy. W wyniku głosowania, jakie miało miejsce podczas zebrania, idea budowy kościoła zdobyła społeczną akceptację. Podczas pierwszych odwiedzin duszpasterskich prowadzone były rozmowy z rodzinami na temat budowy kościoła.

15 kwietnia 2001 roku na mocy dekretu Metropolity Katowickiego ks. Arcybiskupa Damian Zimonia została erygowana parafia Miłosierdzia Bożego w Zazdrości. Jednocześnie ksiądz Marek Blinda został powołany do pełnienia funkcji proboszcza nowopowstałej parafii. Za rozpoczęcie budowy kościoła przyjmuje się dzień 21 kwietnia 2001 roku, w którym ks. bp Stefan Cichy poświęcił plac budowy. Dwa dni później rozpoczęły się pierwsze prace ziemne, które zostały w znacznej mierze wykonywane społecznie przez parafian. Dnia 26 maja 2001 roku rozpoczęło się betonowanie fundamentów pod kościół. Do końca pierwszego roku budowa muru była doprowadzona do wysokości dachu. W następnym roku wykonano dach i ukończono budowę wieży kościelnej zwieńczonej krzyżem oraz rozpoczęto wykańczanie wnętrza kościoła. W roku 2003 odezwał się pierwszy dzwon z wieży kościelnej, a także rozpoczęto prace w otoczeniu kościoła (parkan i parkingi). W roku 2004 ukończono aranżację obejścia kościoła.

W czasie budowy świątyni życie duchowe parafii zaczęło się rozwijać. 2 marca 2001 roku odbyła się pierwsza msza szkolna, a 11 stycznia 2002 roku pierwsza msza młodzieżowa. W każdy trzeci piątek miesiąca wierni uczestniczą w nabożeństwie ku czci Miłosierdzia Bożego i Świętej Faustyny sprawowanej za obecnych i przyszłych darczyńców oraz budowniczych naszego kościoła.

18 sierpnia 2002r. Ojciec Święty Jan Paweł II na krakowskich Błoniach poświęcił kamień węgielny naszej parafii pod budujący się kościół w Zazdrości.

9 czerwca 2007 roku poświęcenia nowego kościoła dokonał ks. bp Gerard Bernacki.

Ze względu na chorobę budowniczego kościoła, ks. proboszcza Marka Blindy, od 31 lipca 2011 roku nowym proboszczem parafii jest ks. Roman Woźniak.

 

    Strona główna
    Ogłoszenia duszpasterskie
    Intencje
    Słowo Boże na dziś
    Msze św., nabożeństwa
    Msze święte
    Nabożeństwa
    Sakramenty
    Chrzest święty
    Małżeństwo
    Spowiedź święta
    Galerie
    Wydarzenia
    Nasza świątynia
    O parafii
    Historia parafii
    Duszpasterze
    Kancelaria
    Godziny otwarcia
    Kontakt
    Dane teleadresowe

Copyright © Parafia Miłosierdzia Bożego Orzesze-Zazdrość

Wykorzystywanie zdjęć, znajdujących się w serwisie, bez zgody autora, stanowi naruszenie ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.